shadow_left
Shadow_R
   
Хүчинтэй Validation эзэмшигчдийн бүртгэл/инженер/ PDF Print E-mail

2013.05.09

Val №

Эзэмшигчийн нэр

Хугацаа

Нисгэгчийн зэрэглэл

Компанийн  нэр, онгоцны төрөл

1.

07

Thomas Edward

Mason

2012.03.31

2014.02.04

Блу скай ХХКCessna-208B агаарын хөлгийн  инженер

2

10

Antonio Perez Conzalez

2013.03.04

2014.01.10

МАГ ХХК

A319 агаарын хөлгийн инженер

3.

09

Lugo Gomez Francisco Javier

2013.02.22

2014.02.22

МАГ ХХК

A319 агаарын хөлгийн инженер

4.

11

Segura De La Cruz Carlos Alberto

2013.03.04

2013.07.01

МАГ ХХК

A319 агаарын хөлгийн инженер

5.

01

MASAHIRO OSHINO

2013.0.31

2013.06.25

Изинис эйрвэйз ХХК

DHC-8 Q400 агаарын хөлгийн инженер

6.

83

TOMONOBU KOBAYASHI

2012.10.17

2013.10.17

Изинис DHC-8 Q400 агаарын хөлгийн инженер

7

09

Williem Abraham Dippenaar

2013.05.03

2013.10.30

Aer Cargo Mongolia

Инженер/ дадлагажуурт

8.

65

SERRATO ZAVALA HERMENEGILDO SAUL

2012.08.17

2013.08.17

МАГ ХХК

A319 AF, PP, EL, AV

 

 

Last Updated ( Thursday, 09 May 2013 )