shadow_left
Shadow_R
   
Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр үйлчлэх, мэдээг хэрэглэх талаар хамтран ажиллах ерөнхий гэрээ PDF Print E-mail
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, Цаг уур орчны шинэжилгээний газрын даргын хамтран баталсан "Нислэгийг цаг агаарын мэдээгээр үйлчлэх, мэдээг хэрэглэх талаар хамтран ажиллах ерөнхий гэрээ " нь 2013 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр шинэчлэгдэн батлагдсан.
Last Updated ( Tuesday, 22 October 2013 )