shadow_left
Shadow_R
   
Агаарын навигацийн үйлчилгээний гэрчилгээжсэн байгууллагууд PDF Print E-mail

 

2015.06.08-ны байдлаар

 

   

Байгууллагуудын нэрс

 

ИНБД-ийн хамаарал

Гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа

1

Техник хангалт үйлчилгээний алба

ИНД-171

2015.10.16

2

Агаарын нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний алба

ИНД-172

2016.06.10

3

Шалгалтын нислэг, зураглалын алба

ИНД-173

2016.04.25

4

Нислэгийн цаг уурын төв

ИНД-174

2016.03.05

5

Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний алба

ИНД-175

2016.07.05

Last Updated ( Monday, 08 June 2015 )