shadow_left
Shadow_R
   
Төлбөртэй үйлчилгээний төрөл, төлбөрийн хэмжээ PDF Print E-mail

"Төлбөртэй үйлчилгээний төрөл, төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох" тухай НААХЗГ-ын даргын 2013 оны 08 дугаар сарын 29-ны өдрийн А/39 тоот тушаалыг хүчингүй болгов.

  

Last Updated ( Thursday, 31 October 2013 )