shadow_left
Shadow_R
   
ИНД-140-н дагуу Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллагууд PDF Print E-mail
2015 оны 06 дугаар сарын 08

ИНД140-ийн дагуу Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээ олгогдсон байгууллагууд

Дугаар

Гэрчилгээ олгосон огноо

Гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа

1.

“Чингис хаан” Олон улсын буудал

140-01

2010.10.20

2016.10.20

2.

Арвайхээр нисэх буудал

140-02

2010.09.09

2016.09.09

3.

Гурвансайхан нисэх буудал

140-03

2010.09.16

2016.09.16

4.

Доной нисэх буудал

140-04

2010.09.23

2016.10.15

5.

Ховд нисэх буудал

140-05

2010.09.30

2016.10.01

6.

Чойбалсан нисэх буудал

140-06

2010.10.06

2016.06.25

7.

Сүхбаатар нисэх буудал

140-07

2010.11.01

2016.05.01

8.

Мөрөн нисэх буудал

140-08

2010.11.08

2016.09.01

9.

Хэнтий нисэх буудал

140-09

2010.11.15

2014.10.01

10.

Булган нисэх буудал

140-10

2010.11.22

2018.06.05

11.

Дундговь нисэх буудал

140-11

2010.11.29

2017.06.11

12.

Говь-Алтай нисэх буудал

140-12

2010.12.03

2016.12.03

13.

Баянхонгор нисэх буудал

140-14

2010.12.08

2016.10.15

14.

Баян-Өлгий нисэх буудал

140-15

2010.12.10

2016.11.01

15.

Завхан аймгийн Тосонцэнгэл нисэх буудал

140-16

2011.01.13

2017.01.13

16.

Увс аймаг дахь Дэглий цагаан  нисэх буудал

140-17

2011.06.24

2017.06.25

17

Эй Си Эйч Сервисес ХХК

140-18

2015.01.30

2015.07.30

 
Last Updated ( Monday, 08 June 2015 )