shadow_left
Shadow_R
   
Аэродромын гэрчилгээжүүлэлтийн байдал PDF Print E-mail

 

  

МОНГОЛ УЛСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ ИНД-139-ИЙН ДАГУУ ГЭРЧИЛГЭЭЖСЭН НИСЭХ БУУДЛУУД

2015 оны 06-р сарын 08-ны байдлаар

Гэрчилгээний

дугаар

Аэродромын нэр

Аэродром байрлаж буй аймаг, сумын нэр

Гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа

Гэрчилгээ эзэмшигч

Гэрчилгээжүү-лэлтийн ангилал

 

 

Аэродромын гэрчилгээтэй нисэх буудлууд


1

110

Гурвансайхан

Өмнөговь

2016.05.31

ИНЕГ

II

орон нутгийн 

2

133

Овоот

Өмнөговь, Гурвантэс

2015.11.01

Саусгоби Сэндс ХХК

II

орон нутгийн 

3

140

Өндөрхаан

Хэнтий

2015.12.01

ИНЕГ

III

орон нутгийн 

4

141

Баруун-Урт

Сүхбаатар

2015.12.01

ИНЕГ

III

орон нутгийн 

5

139 

Ховд 

Ховд

2015.10.01

ИНЕГ

II

орон нутгийн 

6

122

Чингис хаан

Улаанбаатар

2015.12.01

ИНЕГ

I

олон улсын

7

123

Мөрөн

Хөвсгөл

2016.05.31

ИНЕГ

II

орон нутгийн 

8

124

Дэглий Цагаан

Увс

2015.06.25

ИНЕГ

II

орон нутгийн 

9

137

Өлгий

Баян-Өлгий

2015.10.30

ИНЕГ

II

орон нутгийн 

10

126

Баянхонгор

Баянхонгор

2015.10.01

ИНЕГ

II

орон нутгийн 

11

127

Чойбалсан 

Дорнод

2015.11.01

ИНЕГ

II

орон нутгийн 

12

135

Алтай

Говь-Алтай

2015.09.01

ИНЕГ

II

орон нутгийн 

13

138 

Арвайхээр

Өвөрхангай

2015.10.01

ИНЕГ

III

орон нутгийн 

14

     136     

Доной 

Завхан

2015.09.01

ИНЕГ

III

орон нутгийн 

15

131

Тосонцэнгэл

Завхан

2015.09.30

ИНЕГ

III

орон нутгийн 

16

143

Тавантолгой

Өмнөговь, Цогтцэций

2016.03.28

Таван толгой нисэх буудал  ХХК

III

орон нутгийн 

17

134

 Ханбумбат

Өмнөговь, Ханбогд

      2016.04.23

Эй Си Эйч Сервисес ХХК

       II

 орон нутгийн

Аэродромын түр зөвшөөрөлтэй нисэх буудлууд


1

15/03

Булган сум

Ховд

2015.10.30

ИНЕГ

IV

орон нутгийн 

2

15/01

Мандалговь

Дундговь

 2016.03.27  

ИНЕГ

IV

орон нутгийн 

3

15/02

Булган

Булган

2015.09.31

ИНЕГ

IV

орон нутгийн