Өргөдөл, Гомдол, Санал, Хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн байдал

Хугацаа Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт Шийдвэрлэж хариу өгсөн Хугацаа хэтэрсэн Хугацаа болоогүй Шийдвэрлэлтийн хувь
2016 оны  I улирал 204 203 1 0 99.5%
2016 оны  II улирал 202 199 1 0 98.5%
2016 оны  III улирал 208 197 9 0 94.7%
2016 оны  IV улирал 123 55 10 61 44.7%
Нийт 737 654 21 61 84.35%
Хугацаа Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт Шийдвэрлэж хариу өгсөн Хугацаа хэтэрсэн Хугацаа болоогүй Шийдвэрлэлтийн хувь
2017 оны  I улирал 189 144 0 45 76.2%
2017 оны  I хагас жил 378 338 0 40 89.4%
2017 оны  III улирал 555 508 0 47 91.5%
Нийт 555 508 0 47 91.5%
Хугацаа Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт Шийдвэрлэж хариу өгсөн Хугацаа хэтэрсэн Хугацаа болоогүй Шийдвэрлэлтийн хувь
2018 оны  I улирал 113 91 0 22 80.5%
Нийт 113 91 0 22 80.5%
Холбоо барих

Санал хүсэлт ирүүлэх болон нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол бидэнд зурвас илгээнэ үү. Бид эргэн холбогдох болно.

Текстийг солих captcha txt

Хайх үгээ бичнэ үү